A A A

Piaskowiec

 

 

Piaskowiec jest surowcem łatwo poddającym się obróbce, stąd jego szerokie zastosowanie przy elementach obudowy kominkowej, elementach budowlanych, wykorzystywanych na zewnątrz i wewnątrz budynków.